Effectief verkopen

Het succes van uw onderneming volgt uit de wijze waarop het is opgezet en functioneert.

Op basis van uw doelstellingen en plannen adviseren wij concreet over opzet en beheer van de verkooporganisatie.

Coaching

Iedere verkoopmedewerker heeft zijn sterke kanten en talenten.

Geef uw medewerkers de kans zich te ontwikkelen en profiteer van hun toegenomen slagvaardigheid.

Organiseren

Ontwikkelingen in de markt kunnen vragen om interne veranderingen.

Organiseer de Verkoop zodanig dat deze daadwerkelijk verkoopt wat uw organisatie aanbiedt.

Interim Management

Wanneer u zelf geen tijd heeft voor de aansturing van uw verkoopmedewerkers.

Sales4Sales biedt u tijdelijke ondersteuning en bewaakt de voortgang en afgesproken targets.

Blijf de Verkooporganisatie verbeteren

Neem vandaag nog contact met ons op!

De focus op uw commerciële resultaten

 

Verkoop en onderneming werken aan commerciele resultaten

Samenwerking Verkoop en Productie is cruciaal

De effectiviteit verbeteren, de verkoopresultaten optimaliseren of niet meer die onverwachte extra verkoopkosten. Kortom, verbeter de commerciële resultaten van uw onderneming.

Met een frisse blik de verkooporganisatie benaderen kan al leiden tot de gewenste verandering. De kansen en mogelijkheden evalueren en actualiseren leidt tot hernieuwd inzicht, pragmatisme en benutte kansen. Sales4Sales werkt met bedrijven die met hun verkooporganisatie nieuwe wegen willen inslaan of internationaal zoeken naar expansie.  Deze bedrijven willen hun producten en/of diensten effectiever, efficiënter en slagvaardiger aanbieden. In veel gevallen betekent dat dat communicatie, samenwerking en vaardigheden herzien worden. Vakkundig en snel werken wij toe naar de gewenste organisatie en de verbeterde commerciële resultaten.

 

Onze klanten

Bedrijven en (overheids)instellingen in Nederland en België benaderen ons wanneer op commercieel gebied een wens is ontstaan. Tijdens een eerste vrijblijvende kennismaking worden de huidige en die gewenste situatie besproken. Op basis daarvan stellen wij een draaiboek op. Dit draaiboek vormt na overeenstemming de leidraad waarmee u onze vorderingen volgt en beoordeelt.

 

Onze dienstverlening

Voor veel geld buiten de deur eten, vinden wij nooit zo’n kunst. De echte kok onderscheidt zich pas door voor weinig geld een exquise gerecht neer te zetten. U begrijpt het al, dat is onze formule. Effectief en efficiënt de oplossing bepalen, de onderdelen verzamelen en deze vakkundig tot een geheel brengen. De omslachtige verhalen laten we graag aan anderen. Doen wat nodig is, doelgericht en zorgvuldig. Bij al onze opdrachten houden we de omgevingsfactoren in de gaten terwijl we werken aan het resultaat dat we hebben afgesproken.

 

Verkoop en Productie maximaliseren de commerciele resultaten

Maximale leveringscapaciteit

Onze benadering

Verkoop en marketing zijn geen wiskunde. Het is mensenwerk gebaseerd op feiten, expertise en ervaring. De ene medewerker kan daar succesvol mee zijn, terwijl voor de andere de ingrediënten net iets anders zouden moeten worden opgediend. In veel gevallen is het de mens achter de medewerker die het verschil maakt. En dat bewustzijn komt u tegen in al onze benaderingen. Verschillende medewerkers kunnen hetzelfde resultaat halen. Soms met een kleine bijsturing. Kennisoverdracht, begrip, inzicht en goede communicatie tussen medewerkers zijn wat ons betreft in eerste instantie de aspecten die het gewenste resultaat moeten brengen.

 

Onze resultaten

Na de vriendelijke woorden bij aanvang is het tijd om waar te maken wat met u is afgesproken. Diezelfde vriendelijke woorden spreken wij namelijk ook graag na afronding. Niet alleen verkondigen wij een goede communicatie, we staan er zelf ook voor in. Waar mensen samenwerken moet gecommuniceerd worden. En die communicatie dient vrij te zijn van ruis en veronderstellingen. Onze resultaten tonen de professionele aanpak en communicatie en leiden voor onze klanten tot een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering.

 

En nu…?

Zonder verplichtingen kunt u een ontmoeting met ons afspreken. Op uw locatie of ergens buiten uw organisatie spreken wij met u over de plannen, de hindernissen en de oplossingen die wij kunnen doorvoeren. Zelfs zonder dat u daar een opvolging aan geeft, kan het reeds tot nieuwe inzichten leiden.

Neem contact met ons op!

 

Effectief Verkopen

U heeft uw bedrijf georganiseerd naar de producten en diensten die u wenst aan te bieden.

Houd techniek en commercie nauw met elkaar verbonden opdat er geen onnodige verliezen worden geleden door interne miscommunicatie en onjuiste extern gewekte verwachtingen bij uw afnemers.

Lees verder...

Sales Coaching

U heeft goede mensen in dienst met veel potentie. Leergierig, enthousiast en nog iets te onervaren voor het overnemen van de grote klanten.

Bevorder de aanwezige competenties van uw verkoop medewerkers zodat deze tot succes leiden en vergroot hun kennis en verkoopvaardigheden door coaching.

Lees verder...

Organiseren van de Verkoop

Een goed georganiseerde verkooporganisatie die effectief samenwerkt met de backoffice levert een belangrijke bijdrage aan het resultaat van de onderneming.

Verkopers en binnendienst dienen nauwgezet samen te werken met de andere onderdelen in uw organisatie. Een goede structuur en onderlinge afstemming ondersteunt de winst.

Lees verder...

Interim Management

Door een volle agenda of door tijdelijke afwezigheid van de aangewezen afdelingsmanager kan een verkoopteam de nodige aansturing ontberen.

Een interim sales manager neemt dan de taken over, zorgt voor de juiste aansturing en resultaten totdat uw beoogde medewerker deze zelf weer kan uitvoeren.

Lees verder...