Effectief verkopen leidt tot minder dure voorraad

Verkopen wat verkocht moet worden

Effectief verkopen wil in de praktijk nog wel eens haaks komen te staan op het Verkoopplan. In het Verkoopplan staan de verkoopdoelen beschreven. Maar de effectiviteit van de verkoop komt daardoor nog wel eens in het gedrang. Dat is te begrijpen want het Verkoopplan bestaat meestal uit een cijfermatige, rationele opsomming van doelen (targets). De organisatie bestaat echter uit meer dan alleen de Verkoopafdeling en is bewegelijk. Stagnerende leveringen, plotselinge concurrentie, publieke opinies kunnen aanleiding zijn de koers te verleggen. De targets moeten meebewegen en dus ook de verkoopafdeling. Door een goede koppeling tussen Verkoop en de organisatie zijn dergelijke invloeden eenvoudig op te vangen. Het proces om er te komen vraagt om een actieve deelname van het management en de sales. Bestaande processen worden opnieuw langs de meetlat gelegd en een flexibele component wordt toegevoegd. Bijkomend voordeel is dat tot op heden gemiste omzet in beeld komt.

Kortom, een nieuwe blik op kansen en mogelijkheden. Als Verkoop, Productie en Magazijn blijvend op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden, is al veel gewonnen. Weten hoe de organisatie reilt en zeilt en bepalen waar de organisatie over 3 – 5 jaar moet staan, zijn de kernpunten om te komen tot effectief verkopen.

 

Effectief verkopen leidt tot hogere bezettingsgraad

Stilstaande Productie

De weg naar effectief verkopen

Vaak voorkomt  ‘de waan van de dag’ echter dat groeipijnen in de organisatie onder de loep worden genomen. Veelal is de oorzaak bekend maar ontbreekt het aan tijd of potentieel om een groeiplan op te zetten dan wel meetbaar te houden. U wilt de omzet verhogen maar iemand moet het voortouw nemen. En als ondernemer heeft u al zoveel aandachtspunten.

Om uw product of dienst succesvol in de markt aan te kunnen blijven bieden besteedt u er veel aandacht aan. Verkoopinspanningen van uw medewerkers bevorderen dat maar verlopen die optimaal? Wat doet de concurrentie? Dekt de website nog de lading? Hoe is de klanttevredenheid over de kwaliteit en wat zijn de ontwikkelingen in de markt? Voldoet het product nog over 3 -5 jaar of moet er nu geïnvesteerd worden? Leg uw oor ook eens te luisteren bij uw afnemers want zij bepalen voor een groot deel uw toekomst.

 

Stappenplan effectief verkopen

Wanneer de vraag zich voordoet hoe de gewenste groei en het verhogen van de omzet door de organisatie moeten worden vormgegeven, stuur ons dan een mailtje. Of bel ons. Als ondernemers begrijpen wij dat de focus met name op het product of dienst ligt en dat het maken van langere termijn groeiplannen ondersneeuwt.

Leg ons vrijblijvend de situatie uit. En wat u wilt bereiken. Soms kunnen we per e-mail of telefoon al uitkomst bieden, anders stellen we een ontmoeting voor; bij u op kantoor of ergens langs de weg waar u ongestoord kunt praten. We luisteren, vragen en vragen door. Wij houden van het ondernemerschap en helpen graag.

Snel op gang? Of even bijsturen? Bel of mail Sales4Sales vandaag. Klik hier

Blijf de Verkooporganisatie verbeteren

Neem vandaag nog contact met ons op!