interim management

Interim manager aan het werk

Interim management zorgt snel weer voor continuïteit en effectiviteit op de verkoopafdeling.

Om verschillende redenen kan het gebeuren dat de verkoopafdeling niet wordt aangestuurd. Drukte, ziekte, ontslag etc kunnen er toe leiden dat plannen niet worden getoetst. Medewerkers geven dan gemakkelijk een eigen invulling aan de gewenste strategie. Daardoor vertroebelt de relatie met de rest van de organisatie hetgeen tot ongewenste situaties kan leiden. Externe aansturing zorgt voor continuïteit en expertise zolang als dat nodig is. Het waarborgt de effectiviteit en goede relaties met uw afnemers, zowel intern als extern.

Een interim manager maakt zich in korte tijd de situatie eigen. Hij of zij is gewend om snel het overzicht te krijgen, de aanspreekpunten binnen de organisatie te identificeren en de dagelijkse gang van zaken op te pakken. Als de invulling gedurende een korte termijn nodig is, zijn aansturing van en leidinggeven aan de sales belangrijk. Wanneer de invulling voor een langere periode overeen wordt gekomen, komt ook de samenwerking tussen sales en de rest van uw organisatie onder de aandacht.

 

Interim Management voorkomt verlies

Een interim manager weet zich als een kameleon aan te passen aan de organisatie. Hij of zij is er niet op uit om het eigen stempel op de processen  te drukken. De interim manager geeft in eerste instantie invulling aan de leidinggevende behoefte vanuit het bedrijf. In overleg wordt het takenpakket samengesteld. Voortgang van de dagelijkse werkzaamheden is belangrijk om de cashflow te bestendigen. Daarnaast geeft de tijdelijke manager invulling aan de noodzakelijke contacten die binnen de organisatie belangrijk zijn. Afhankelijk van de duur en de opdracht vanuit het bedrijfsmanagement kan na verloop van tijd ook een veranderingstraject worden ingezet om bepaalde gewenste doelen te bereiken. De interim manager neemt die taken dan mee en stuurt de afdeling erop aan.

Ondertussen rapporteert de interim manager aan het management van het bedrijf over voortgang en geboekte resultaten opdat een transparante samenwerking is gegarandeerd.

Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken en klik hier.

 

Blijf de Verkooporganisatie verbeteren

Neem vandaag nog contact met ons op!