verkoop en leveren goed organiseren leidt tot tevreden klanten

Leveren volgens afspraak en specificaties

De verkoop organiseren betekent de interne en externe samenwerking stroomlijnen. Het samenspel van Verkoop en Productie in combinatie met uw afnemers dient evenwichtig te zijn en op elkaar afgestemd. Is dat niet het geval dan ziet u dat terug in een ontevreden afnemer, herstel leveringen of geannuleerde opdrachten. Een gebrek aan afstemming uit zich dan in veel gevallen ook in extra, onvoorziene kosten. En veelal blijven dat verborgen kosten. Per saldo te klein om te rapporteren maar in totaliteit schrikbarend. En om die terug te dringen is het zaak dat het verkoopproces goed is georganiseerd en afgestemd op uw mogelijkheden.

Het liefst blijven we doen wat we deden. Iedere dag opnieuw. Soms even onderbroken omdat we iets willen veranderen, maar al snel vervallen we in ons oude patroon.

Er zijn momenten dat de situatie ons dwingt te veranderen, ook al willen we het eigenlijk niet. Economische ontwikkelingen liggen er meestal aan ten grondslag. Dan komt er weerstand, verzet en met drog redenaties proberen vastgeroeste medewerkers de komende veranderingen tegen te houden. Maar er is geen ontkomen willen we succesvol blijven. We moeten opnieuw de verkoop organiseren.

 

Veranderingsstrategie

Verkoopplan als leidraad in reorganiseren van de sales

Verkoopplan als leidraad

Als uw organisatie niet meekomt met de huidige positieve economische veranderingen, onder heftige concurrentie lijdt of als prijserosie zijn intrede doet, dan moeten de schouders eronder. Een veranderingsstrategie begint met betrokkenheid van de verkoop medewerkers. Zij dienen immers ook doordrongen te zijn van de noodzaak tot veranderen. Misschien is aanpassen, herschikken of anders organiseren al genoeg.

Denk na over een nieuwe manier van presenteren, aanbieden, verrekenen, afhandelen etc. Denk buiten de gebaande kaders. Leg uw oor te luisteren bij uw klanten. Wat zijn hun zorgen, wensen? Hoe zien zij hun toekomst en welke (veranderende) rol speelt uw organisatie daarin? Is uw verkoopapparaat bij machte om aan die nieuwe werkwijze invulling te geven? Willen ze wel mee veranderen? Of gedijen ze liever op uw kosten? En als dat zo is, hoe dan verder? Bij noodzakelijke veranderingen kan externe hulp de procedure versnellen. Immers, ‘vreemde ogen dwingen’ en dat geeft net die extra stimulans die tot de gewenste verandering leidt.

Met het doel voor ogen maken wij de plannen concreet en meetbaar. Duidelijk en stellig en met een oor voor opmerkingen. Soms met een suggestie voor trainingen en niet blind voor eventueel noodzakelijke personele wijzigingen. Wij begeleiden management en personeel tijdens de invoering en zien toe op de voortgang en zorgen voor een brede acceptatie.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en klik hier

Blijf de Verkooporganisatie verbeteren

Neem vandaag nog contact met ons op!